ASCASCASC Studio Richard Hulshof

Bij Studio Richard Hulshof heeft privacy en veiligheid op internet een prioriteit.

In de nieuwe site is er meer aandacht besteed aan de veiligheid en bescherming van persoon gegevens.

En alles binnen de grenzen van onze mogelijkheden is zo goed mogelijk afgeschermd.

De meeste foto bestellingen worden afgehandeld door OYPO die in zijn privacy statement (in de algemene voorwaarde) aangeeft dat de gekregen persoonsgegevens alleen gebruik zullen worden om een bestelling af te handelen.

Verder kunnen persoongevens in handen van derde komen als we een opdracht via een andere partij afhandelen welke DIRECT naar u als klant de opdracht verstuurd. Indien dit andere dan de reguliere kanalen zijn dan kunnen we u dat op verzoek aangeven en de betrokken partij ook om hun privacystatement vragen. Over de uitvoering daarvan kunnen wij echter geen garanties geven. Andere partijen dan OYPO/Profotonet die rechtstreeks naar onze klanten leveren worden bij ons weinig gebruikt.

Adressen die wij krijgen van klanten zullen op geen enkele wijze aan derde verstrekt worden tenzij ze nodig zijn om de bestelling af te kunnen handelen (meestal gaat het dan om het verzenden van de opdracht).

Wel kunnen we de adressen gebruiken om u te informeren over Studio Richard Hulshof.

Indien het geen persoonlijke mailing betreft zit er altijd een afmeld optie in de mail zodat u geen mail meer van ons ontvangt zolang u zelf geen bestelling meer doet of zich aanmeld voor onze nieuwsbrief.In het huidige digitale tijdperk met digitale fotografie en internet worden de meeste foto’s online getoond en verkocht.

Wij proberen daarbij altijd foto’s die wij redelijker wijze van ons zelf niet online zouden plaatsen ook van klanten niet te plaatsen. Dit binnen de grenzen van wat mogelijk en reëel is. Vaak hebben we grote volume die snel en zonder controle verwerkt worden. Dan kunnen we helaas niet altijd alles zien. Mocht u een foto van de site willen hebben dan proberen we dit altijd zo snel mogelijk te realiseren. Een tip in deze is vast het nummer van de foto te noteren (plek waar de foto  staat werkt niet omdat dit browser afhankelijk is). Eventueel kunnen  we foto’s dan afgeschermd plaatsen.

Bij besloten feesten, vaak met school foto’s en soms met bedrijven zijn de foto’s vaak afgeschermd door een wachtwoord. Dit kan een persoonlijk wachtwoord zijn maar ook een groepswachtwoord.

Vooral de laatste is natuurlijk slechts een “beperkte” afscherming van de foto’s voor het doel vaak voldoende.
Maar realiseert u zich dat binnen een groep die het wachtwoord heeft deze vaak wel doorgegeven wordt (aan ouders, vrienden e.d.).  Wij hebben daar geen grip op.

Indien u vragen heeft horen we dit graag van u.

Als er problemen zijn uiteraard ook.
Wij zullen bij problemen altijd proberen dit zo snel en billijk mogelijk op te lossen.

Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Studio Richard Hulshof besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onvolkomenheden bevat. Studio Richard Hulshof verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Aan de gegevens, zoals die op deze website worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.
Studio Richard Hulshof is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
Studio Richard Hulshof mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Studio Richard Hulshof is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Studio Richard Hulshof is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan deze website gekoppelde websites en/of bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die websites en/of bestanden in.
Al het werk op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Derhalve mag niets uit de tekst of grafische (foto's en/of
multimediapresentaties) voorstellingen van deze website worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of op welke manier danook hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder schriftelijke toestemming van Studio Richard Hulshof.